اخبار و رویدادها

اعلام اسامی رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلی و دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 95-94 مقطع کارشناسی

اعلام اسامی رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلی و دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 95-94 مقطع کارشناسی


اسامی رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 95-94 در برد شماره 2 آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر درج شده است. دانشجویان تا 95/10/20 مهلت دارند نظرات خود را به آموزش دانشکده و پردیس فنی اعلام نمایند. پس از تاریخ فوق درخواستی پذیرفته نمی شود.

آدرس کوتاه :