اخبار

اعلام اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1403 - 1402 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی

اعلام اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1403 - 1402 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی"اعلام اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1403 - 1402 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی"

اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در کلیه رشته‌های مهندسی مقطع کارشناسی این دانشکدگان، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح زیر انجام می گردد.

۱ - ورودی‌های ۹۷ و ماقبل روز شنبه مورخ ۰۴/‏۰۶/‏۱۴۰۲  از ساعت ۷ :۰۰ صبح لغایت ۱۰:۰۰

۲ - ورودی‌های ۹۸ روز شنبه مورخ ۰۴/‏۰۶/‏۱۴۰۲ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰

۳ - ورودی‌های ۹۹ روز یکشنبه مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۴۰۲ از ساعت ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۰:۰۰

۴ - ورودی‌های ۱۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۴۰۲  از ساعت ۱۰:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰

۵ - ورودی‌های ۱۴۰۱ روز دوشنبه مورخ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۰۲ از ساعت ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۰:۰۰

 

 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی