نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام تقویم زمانبندی برگزاری آزمون بسندگی زبان ELPT در سال 1401

اعلام تقویم زمانبندی برگزاری آزمون بسندگی زبان ELPT در سال 1401


دانشگاه بین المللی امام خمینی در نظر دارد آزمون بسندگی زبان انگلیسی ELPT را در سال جاری برگزار کند.