اخبار و رویدادها

اعلام زمان بندی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکترا ( آبان و اسفند سال 95)

اعلام زمان بندی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دکترا ( آبان و اسفند سال 95)


به استحضار می‌رساند شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی جامع دانشجویان دکتری تخصصی مصوب کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه در شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 19/7/95 مطرح و مقرر گردید بر اساس ماده 6 شیوه‌نامه مذکور (زمان برگزاری ارزیابی جامع) ، مطابق آیین‌نامه آزمون جامع مصوب پردیس مورخ 27/5/93 به شرح ذیل اجرا گردد.

زمان برگزاری آزمون جامع در دانشکده‌ها

زمان اعلام نتایج به معاونت آموزشی پردیس

نیمسال اول: از 95/7/25 لغایت 95/8/9

از 95/8/9 لغایت 95/8/23

نیمسال دوم: از 95/12/8 لغایت 95/12/22

از 95/12/22 لغایت  96/1/16

 
 
آدرس کوتاه :