اخبار و رویدادها

افتخارآفرینی اساتید دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در مراسم سالانه انجمن مهندسین برق و الکترونیک "IEEE Iran Section"

افتخارآفرینی اساتید دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در مراسم سالانه انجمن مهندسین برق و الکترونیک "IEEE Iran Section"


آدرس کوتاه :