اخبار و رویدادها

آموزش مقدماتی اکسل توسط کتابخانه فنی پردیس 2

آموزش مقدماتی اکسل توسط کتابخانه فنی پردیس 2


کتابخانه فنی پردیس شماره دو برگزار می‌کند

 

آدرس کوتاه :