اخبار و رویدادها

انتخاب تمرکز دانشجویان مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار و معماری کامپیوتر ورودی 93 مقطع کارشناسی

انتخاب تمرکز دانشجویان مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار و معماری کامپیوتر ورودی 93 مقطع کارشناسی


از دانشجویان مقطع کارشناسی گرایش های نرم افزار و معماری کامپیوتر ورودی 93 خواسته می شود جهت انتخاب تمرکز خود حداکثر تا روز یکشنبه 95/10/19 به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه :