اخبار و رویدادها

انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان


 سامانه بنیاد نخبگان (ثریا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره‌مندی از جوایز سال تحصیلی 97-96 فعال گردیده است، دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند می‌توانند به‌منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا ششم شهریورماه 1396 نسبت به بارگذاری و به‌روزرسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

 

 متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی فایلهای ذیل رامطالعه نمایند:

* فراخوان ثبت نام جهت استفاده از بنیاد ملی نخبگان

* اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

 

آدرس کوتاه :