نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب مقاله دانشجوی دانشگاه تهران به عنوان مقاله منتخب IEEE

انتخاب مقاله دانشجوی دانشگاه تهران به عنوان مقاله منتخب IEEE


"اعلام مقاله دانشجوی دانشگاه تهران به عنوان Popular Articles در مراجع معتبر"

به استحضار می رساند مقاله ارسال شده جناب آقای مهندس محمد صادق اصلاحی دانشجوی دکتری قدرت دانشگاه تهران، با راهنمایی  جناب آقای "دکتر صادق واعظ زاده" به عنوان استاد راهنما با پیشبرد مطلوب پژوهش رساله موفق به انتشار نتایج آن در مراجع معتبر از جمله IEEE Transactions on Power Electronics گردیده و ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار از سوی نشریه مزبور در ردیف Popular Articles اعلام شده است.

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این موفقیت را به ایشان و استاد راهنمای بزگوارشان تبریک و آرزوی توفیق روزافزون این بزرگوران را  از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.