- شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

اخبار

انتصاب استاد دانشکده برق و کامپیوتر به عنوان دبیر فرهنگستان علوم

انتصاب استاد دانشکده برق و کامپیوتر به عنوان دبیر فرهنگستان علوم 

با حکم رییس فرهنگستان علوم،دکتر رضا فرجی دانا،استاد دانشکدگان فنی به عنوان دبیر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، آقای دکتر رضا فرجی دانا به سمت دبیر فرهنگستان علوم منصوب شد. در بخشی از حکم صادر شده از سوی رئیس فرهنگستان آمده است: نظر به شایستگی­‌های محرز علمی و اخلاقی و سابقه لیاقت و درایت جنابعالی در مدیریت دانشگاه و علم کشور و با توجه به شأن و اهمیتی که دبیر به عنوان رکن فرهنگستان دارد به این سمت منصوب می­‌شوید..

بر طبق اساسنامه فرهنگستان علوم، دبیر فرهنگستان به انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان منصوب می شود و اداره کلیه امور اداری و مالی، تأمین کارکنان مورد نیاز فرهنگستان و انجام سایر امور اجرایی و محوله از طرف مجمع عمومی، رئیس فرهنگستان و شورای علمی به عهده اوست.

انتخاب شایسته ایشان را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این استاد گرامی  توفیقات روز افزون مسئلت داریم.

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها