اخبار و رویدادها

آپلود ارائه و گزارش پروژه

آپلود ارائه و گزارش پروژه


### آپلود ارائه و گزارش پروژه ####

لطفا با توجه به مطالب آموزشی کارگاههای آموزشی و در قالب خواسته شده، فایل ارائه صداگذاری شده با زمان 5 دقیقه را نهایی کنید. حتما تایید استاد راهنما در بند 8 فرم معرفی پروژه گرفته شود. در صورت عدم تائید ارائه شما از روز پروژه حذف خواهد شد

 

لطفا برای هماهنگی بیشتر در تهیه ارائه ها و گزارشها حتما موارد زیر را رعایت کنید:

 

فایل ارائه را با پاورپوینت و با پسوند pptx. تهیه کنید و به نام شماره دانشجویی خود  در سایت CECM و در گرایش مربوط به خود بارگذاری کنید.

 

 - فایل گزارش خود را با فرمت PDF تهیه و به نام شماره دانشجویی خود در سایت CECM و در گرایش مربوط به خود بارگذاری کنید.

 .

ارزیابان فایل شما را بر اساس شماره دانشجویی شما شناسایی می کنند بنابراین از اختیار کردن نام دیگری بجز شماره دانشجویی برای فایلهای خود اکیدا خودداری نمایید.

از فشرده سازی فایلهای خود خودداری نمایید.

آدرس کوتاه :