اخبار و رویدادها

آگهی تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آگهی تمدید سنوات نیمسال ششم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 - تمدید سنوات نیمسال ششم ( نیمسال دوم 99-98 )

به اطلاع می رساند که مهلت تکمیل و تحویل فرم تمدید سنوات نیمسال ششم فقط تا تاریخ شنبه 7 دیماه 1398 می باشد.

لذا پس از اخذ فرم تمدید سنوات ( مشابه نیمسال پنجم ) و تائید استاد محترم راهنما و بارگزاری در بخش پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزشی نسبت به تحویل فرم تا تاریخ 7 دی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت ارسال به کمیسیون دانشگاه اقدام فرمائید.

به استحضار می رساند که در صورت عدم تکمیل و ارسال به موقع فرم مذکور امکان انتخاب واحد ترم ششم وجود نخواهد داشت .

دفتر تحصیلات تکمیلی

آدرس کوتاه :