اخبار و رویدادها

بارگذاری نسخه جدید دستورکار آزمایش سوم آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

بارگذاری نسخه جدید دستورکار آزمایش سوم آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی


دو آزمایش اول از دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی (دکتر سنایی) در سایت بارگذاری شد. برای دانلود دستورکار اینجا کلیک کنید.

آدرس کوتاه :