اخبار و رویدادها

بازه زمانی ارزش‌یابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی

بازه زمانی ارزش‌یابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی


زمان تعیین شده برای ارزش‌یابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت پنج شنبه مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۹‬ به مدت یک هفته تعیین شده است.
با توجه به شرایط تشکیل کلاس‌های درس در نیم‌سال جاری سوالات ارزش‌یابی اندکی تغییر نموده که لازم است دانشجویان براساس شرایط موجود به این سوالات پاسخ بدهند.
لازم به ذکر است فقط دروسی که به‌صورت مجازی تدریس شده باشند توسط دانشجویان ارزش‌یابی می‌شوند.
آدرس کوتاه :