اخبار و رویدادها

بخشنامه ثبت سامانه ای تصویب پیشنهاده و دفاع از پایان نامه / رساله (پارسا)

بخشنامه ثبت سامانه ای تصویب پیشنهاده و دفاع از پایان نامه / رساله (پارسا)


به منظور مدیریت یکسان و یکپارچه سازی مالکیت فکری و شبکه سازی علمی وتخصصی میان پدیدآوران پایان نامه‌ها و رساله، بر اساس آئین نامه " ثبت و اشاعه پیشنهاده ها، پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی" مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقررات مربوط به ثبت سامانه‌ای پیشنهاده (پروپوزال) و دفاع پایان نامه / رساله (پارسا) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- از شروع نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (دوم اسفندماه ۱۳۹۹)، دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظفند پیشنهاده خود را در سامانه تصویب پارسا ثبت نمایند. این فرایند الزامی است و پیشنهاده هایی که از این طریق انجام نگیرد، معتبر نمی‌باشد.

۲- از ابتدای سال ۱۴۰۰ دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظفند قبل از دفاع پایان نامه و رساله، از طریق سامانه تصویب پارسا نسبت به همانند جویی اقدام نمایند.

۳- صدور مجوز دفاع پیشنهاده و پارسا (بندهای ۱ و ۲) توسط معاونت آموزشی واحد، مشروط به طی مراحل همانند جویی و تأیید نتایج آن توسط استاد راهنما خواهد بود.

۴- همپوشانی مشروط به تائید استاد راهنما تا سطح ۳۰% مورد قبول است. پارساهایی که بیش از ۳۰% همپوشانی داشته باشند، قابل دفاع نیستند.

دانشجویان می‌توانند از طریق سامانه جامع آموزش وارد منوی پیشخوان خدمت شده و در فرایند درخواست تصویب / ‏ دفاع، همانند جویی را انجام دهند.

راهنمای فرایند تصویب / ‏دفاع در لینکهای زیر قابل مشاهده است:

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3907

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3906

 

آدرس کوتاه :