- جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

بخشنامه در خصوص بهره برداری از امکان پرداخت الکترونیکی جریمه دیرکرد تسویه حساب در فرآیند درخواست دانش آموختگی در سامانه جامع آموزش

بخشنامه در خصوص بهره برداری از امکان پرداخت الکترونیکی جریمه دیرکرد تسویه حساب در فرآیند درخواست دانش آموختگی در سامانه جامع آموزشدر خصوص جریمه دیرکرد تسویه حساب دانش آموختگی به استحضار می‌رساند، امکان پرداخت الکترونیکی جریمه دیرکرد تسویه حساب در پیشخوان خدمت سامانه آموزش در فرآیند درخواست دانش‌آموختگی پیاده سازی شده و آماده بهره‌برداری می‌باشد. در ضمن با توجه به شرایط کنونی و شیوع بیماری کووید ۱۹، دانش‌آموختگانی که تاریخ  دانش آموختگی آنان از 1399/۱۱/۳۰ به بعد باشد در صورت تأخیر در تسویه حساب دانش‌آموختگی، مشمول جریمه مذکور طبق جدول تعرفه های آموزشی سال  مربوط خواهند شد.

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها