- دوشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

بخشنامه / مهلت دفاع نیمسال دوم 1401-1400

بخشنامه / مهلت دفاع نیمسال دوم 1401-1400با توجه به تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و تاریخ شروع کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۶/۲۷)، آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ می‌باشد.

لذا از اساتید محترم و دانشجویان گرامی خواهشمند  است به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از تأخیر در انجام دفاع دانشجویان، تاریخ جلسات دفاع به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند تا برگزاری آن به اواخر شهریور ماه موکول نگردد،

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها