اخبار و رویدادها

بررسی نحوه یادگیری سلسله مراتبی در انسان

بررسی نحوه یادگیری سلسله مراتبی در انسان


 انسان به عنوان موجودی هوشمند در فرآیند یادگیری، از میانبرهایی استفاده می کند که گاه به دلیل کمبود منابع محاسباتی نظیر حافظه محدود و گاه به دلیل کارایی بیشتر، از منظر بهینگی به صرفه اند. ما تلاش داریم با طراحی و اجرای آزمایشهای سایکوفیزیکی مناسب، این فرایند های میانبرها را استخراج کنیم. در حال حاضر تاکید فعالیت های در حال انجام در آزمایشگاه، بر روی نگاه سلسله مراتبی به مثابه ی یک راهکار میانبر برای یادگیری در انسان است. ما قصد داریم ارتباط بین ساختار محیط مسئله و چگونگی نگرش سلسله مراتبی در انسان را روشن تر سازیم.

 

ارائه دهنده
آرشام افسردیر
پست الکترونیک: arshamafsardeir@gmail.com
عضو سابق
استاد راهنما
مجید نیلی احمدآبادی
استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 734
تلفن: 61114221
پست الکترونیکی: mnili [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :