اخبار و رویدادها

بررسی و ارزیابی حفظ حریم زمانی در شبکه های ارتباطی با استفاده از نظریه صف

بررسی و ارزیابی حفظ حریم زمانی در شبکه های ارتباطی با استفاده از نظریه صف


 

ارائه دهنده پروژه

ابوالفضل دیانت
پست الکترونیک: a.diyanat [AT] ut [DOT] ac [DOT] ir
عضو فعال
 

استاد راهنما

احمد خونساری
دانشیار
اتاق: ساختمان قدیم، 108
تلفن: 61114333
پست الکترونیکی: akhonsari [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :