اخبار و رویدادها

بررسی و بهبود مدل تقویتی تصمیم گیری چندسطحی در فرآیند اعتیاد

بررسی و بهبود مدل تقویتی تصمیم گیری چندسطحی در فرآیند اعتیاد


تصمیم‌گیری به فرایندهای ذهنی (شناختی) گفته می‌شود که به انتخاب یک اقدام در میان اقدامات جایگزین می‌انجامند. اما عوامل زیادی  وجود دارند که روی فرایند تصمیم گیری تاثیر منفی گذاشته و در واقع در این فرایند اختلال ایجاد می کنند.

 

مصرف مواد مخدر یکی از عواملی است که قدرت تصمیم گیری فرد را پایین می آورد. با توجه به مشخصه های اساسی اعتیاد نظیر مصرف مداوم و اجباری مواد، می توان اعتیاد را به عنوان اختلال در عملکرد سیستم تصیمیم­ گیری در نظر گرفت.

 

از این رو در این پژوهش ابتدا به بررسی نحوه تصمیم­ گیری انسان  با توجه به حقایق کشف شده حوزه روانشناسی و علم عصب شناسی می پردازیم. در این مرحله، از یادگیری تقویتی به عنوان ابزاری قدرتمند جهت مدلسازی تصمیم ­گیری و رفتار بهره می­گیریم. سپس اعتیاد را به عنوان اختلالی در این سازوکار، در نظر گرفته و به مدل­سازی آن می پردازیم تا بتوان داده­ های رفتاری را با توجه به مدل توجیه کرد.

آدرس کوتاه :