اخبار و رویدادها

برنامه

برنامه


به ­نام خدا

برنامه اولین جلسه کمیته مشاوران بین‌الملی و صنعتی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

1396/9/30

 

 

تلاوت قرآن و آغاز جلسه

۸:۰۰

۸:۰۵

آقای دکتر ناصر سلطانی

خوشامدگویی رئیس پردیس دانشگاه‌های فنی- دانشگاه تهران

۸:۰۵

۸:۱۰

آقای دکتر حمید سلطانیان‌زاده

ارائه گزارش تشکیل کمیته و معرفی اعضا

۸:۱۰

۸:۲۰

آقای دکتر مجید نیلی

ارائه برنامه راهبردی دانشکده، معرفی وضعیت کلان دانشکده،‌ معرفی موضوعات پیشنهادی برای بحث در کمیته

۸:۲۰

۸:۴۰

آقایان دکتر مسعود اسدپور،‌

دکتر محمدامین صادقی

ارائه گزارش وضعیت دانشکده در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی،‌ ارتباط با جامعه و صنعت

۸:۴۰

۹:۱۰

مدیر جلسه: آقای دکتر شاهیده ­پور

استماع سوالات اعضای محترم کمیته در خصوص وضعیت دانشکده

۹:۱۰

۹:۵۰

 

استراحت و پذیرایی

۹:۵۰

۱۰:۱۵

مدیر جلسه: آقای دکتر شاهیده­ پور

بحث‌وگفتگو و دریافت پیشنهادات و نظرات اعضای محترم کمیته

۱۰:۱۵

۱۱:۴۵

مدیر جلسه: آقای دکتر شاهیده­ پور

جمع‌بندی

۱۱:۴۵

۱۲:۱۵

 

ناهار و پذیرایی

۱۲:۱۵

۱۳:۳۰

 

آدرس کوتاه :