اخبار و رویدادها

برنامه آزمون جامع آبان 95

برنامه آزمون جامع آبان 95


دانشجویان محترم دکترای برق و کامپیوتر جهت دریافت برنامه آزمون جامع ترم جاری(سوم  الی نهم آبان) فایل پیوست را مطالعه نمایید.

از دانشجویان محترم خواهشمند است که لطفاً ساعت 9:30 در اتاق 804+805 ساختمان جدید واقع در طبقه هشتم حضور به هم رسانید. زمان شروع امتحانات جامع رأس ساعت 9:45 در روزهای تعیین‌شده  به مدت 2 ساعت می‌باشد. امتحانات به‌صورت کتاب بسته بوده (فقط درصورتی‌که استاد درس بالای برگه عبارت "کتاب‌باز" را قید نمایند، مجاز می‌باشند).

لازم به یادآوری است که همانند سایر امتحانات رسمی کشوری روشن بودن موبایل سر جلسه امتحان ممنوع بوده و استفاده از موبایل حتی موبایل روشن بدون کاربری به‌منزله تخلف محسوب شده و برخورد قانونی خواهد شد.


 
آدرس کوتاه :