اخبار و رویدادها

برنامه آزمون جامع اردیبهشت 96

برنامه آزمون جامع اردیبهشت 96


دانشجویان محترم دکترای برق و کامپیوتر جهت دریافت برنامه آزمون جامع اردیبهشت 96، (بیست و هفتم، سی‌ام و سی و ‌یکم اردیبهشت) فایل پیوست را مطالعه نمایید.

از دانشجویان محترم خواهشمند است که لطفاً ساعت 9:30 در اتاق‌‌ 814 ساختمان جدید واقع در طبقه هشتم حضور به هم رسانید. زمان شروع امتحانات جامع رأس ساعت 9:45 در روزهای تعیین‌شده  به مدت 2 ساعت می‌باشد. امتحانات به‌صورت کتاب بسته می‌باشد.

(فقط درصورتی‌که استاد درس بالای برگه عبارت "کتاب‌باز" را قید نمایند، مجاز هستند)

آدرس کوتاه :