اخبار و رویدادها

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی


 برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی 

به اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی(مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) می‌رساند جهت اطلاع از برنامه امتحانات نیمسال د وم سال تحصیلی 98-97  به

 بخش آموزشی: دوره های کارشناسی:برنامه امتحانات:  برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

مراجعه نمایند.


.

آدرس کوتاه :