- شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۱

اخبار

برنامه امتحانات کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

برنامه امتحانات کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی جهت دیدن برنامه امتحانات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401  به این آدرس مراجعه نمایید:

آموزشی --- دوره های کارشناسی -- برنامه امتحانات--- برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401 مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها