اخبار و رویدادها

برنامه برگزاری نهمین دوره روز پروژه

برنامه برگزاری نهمین دوره روز پروژه


نهمین دوره برنامه روز پروژه درتاریخ 15 مرداد 99 برگزار خواهد شد. 

جدول زمانبندی به شرح زیر می‌باشد:

 

آدرس کوتاه :