اخبار و رویدادها

برنامه برگزاری نهمین دوره روز پروژه

برنامه برگزاری نهمین دوره روز پروژه


نهمین دوره برنامه روز پروژه درتاریخ 15 مرداد 99 و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 

جدول زمانبندی به شرح زیر می‌باشد:

 

آدرس کوتاه :