اخبار و رویدادها

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد


برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشورسال 1396 دانشگاه تهران که تاکنون موفق به ثبت نام از طریق ورود به سامانه ثبت نام reg.ut.ac.ir به شرح ذیل اعلام می گردد:

------------------------------------------------------------

مقطع دکتری تخصصی:

برنامه ثبت نام غیرحضوری :

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ :96/06/22 الی 96/06/23

 

برنامه ثبت نام حضوری  :

روز یکشنبه مورخ: 96/06/26

 

---------------------------------------------------------------

مقطع کارشناسی ارشد:

برنامه ثبت نام غیرحضوری:

 روزهای شنبه و یکشنبه مورخ: 96/06/25 الی 96/06/26

 

برنامه ثبت نام حضوری :

روز دوشنبه مورخ :96/6/27

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                                                                                          اداره کل خدمات آموزشی

آدرس کوتاه :