اخبار و رویدادها

برنامه داده‌باز دیجیکالانکست:پل نوآوری؛ از فناوری به کسب و کار

برنامه داده‌باز دیجیکالانکست:پل نوآوری؛ از فناوری به کسب و کار


برنامه داده‌باز دیجیکالانکست:پل نوآوری؛ از فناوری به کسب و کار

دیجیکالانکست، بازوی سرمایه‌گذاری دیجیکالا در استارت‌آپ‌ها، با حمایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، در این رویداد به معرفی  برنامه‌ها و حوزه‌های سرمایه‌گذاری خود و چالش‌های دیجی‌کالا می‌پردازد.

رویداد پل نوآوری روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۹۷، توسط دیجی‌کالانکست در آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با موضوع فناوری‌های هوشمند لاجستیک برگزار شد.

آدرس کوتاه :