اخبار

برنامه زمان‌بندی پروژه

برنامه زمان‌بندی پروژهبرنامه زمان‌بندی پروژه

همان‌گونه که از قبل اطلاع‌رسانی شده، برنامه روز پروژه شامل دو بخش است:

  • بخش اول ارزیابی از ساعت 9 تا 10
  • بخش دوم بازدید عموم از ساعت 10 تا 11:30

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه "برنامه‌ها"روز پروژه مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی