اخبار و رویدادها

برنامه زمان‌بندی

برنامه زمان‌بندی


برنامه زمان‌بندی پروژه

همان‌گونه که از قبل اطلاع‌رسانی شده، برنامه روز پروژه شامل دو بخش است:

  • بخش اول ارزیابی از ساعت 9 تا 10
  • بخش دوم بازدید عموم از ساعت 10 تا 11:30

در انتها ساعت 11:30 از پروژه‌های برتر (10 درصد پروژه‌های برتر هر گرایش) تقدیر خواهد شد
برای هرکدام از شما دو ارزیاب در نظر گرفته‌شده است که هرکدام 3 نمره شما را تعیین خواهند کرد، بنابراین درصورتی‌که هرکدام از دو ارزیاب نیامدند حتماً هرچه سریع‌تر به بنده یا کمیته برگزاری اطلاع دهید.


حتماً یک نسخه پرینت شده از گزارش پروژه خود را برای ارائه به ارزیاب به همراه داشته باشید.

 

 

آدرس کوتاه :