اخبار و رویدادها

برنامه ها -بهمن 98

برنامه ها -بهمن 98


هشتمین دوره برنامه روز پروژه در روز چهارشنبه 16ام بهمن ماه برگزار خواهد شد.

جدول زمانبندی به شرح زیر می‌باشد:

 

آدرس کوتاه :