اخبار و رویدادها

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399 مقطع کارشناسی (نسخه جدید)**

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 00-1399 مقطع کارشناسی (نسخه جدید)**


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی،جهت رویت برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به قسمت آموزشی- کارشناسی- برنامه هفتگی مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه :