اخبار و رویدادها

برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می‌رساند جهت اطلاع از    برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399 مقطع کارشناسی  به بخش آموزشی: دوره کارشناسی ----:برنامه و تقویم آموزشی:   برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-1399 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :