اخبار و رویدادها

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 کارشناسی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 کارشناسی


جهت رویت برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده علوم پایه و دروس عمومی به قسمت آموزشی- کارشناسی- برنامه هفتگی مراجعه فرمایید.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :