اخبار و رویدادها

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


برنامه  نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 مقطع کارشناسی                                                                        

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می‌رساند جهت اطلاع از برنامه کلاسی و همچنین امتحانات  نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97  به  بخش آموزشی: دوره های کارشناسی:برنامه و تقویم آموزشی:

برنامه هفتگی نیمسال دوم 98-97 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-98 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مراجعه نمایند.

 

آدرس کوتاه :