نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه هفتگی و تقویم آمورشی نیمسال دوم 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برنامه هفتگی و تقویم آمورشی نیمسال دوم 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


برنامه هفتگی و برنامه کلاسهای نیمسال دوم 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می‌رساند جهت اطلاع از "برنامه هفتگی نیمسال دوم 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر" به بخش آموزشی: دوره کارشناسی:تقویم آموزشی و برنامه دروس:برنامه هفتگی نیمسال دوم 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (بهروزرسانی 12 بهمن )مراجعه نمایید.