- سه‌شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱

اخبار

برنامه هفتگی و تقویم نیمسال دوم 1401-1400 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برنامه هفتگی و تقویم نیمسال دوم 1401-1400 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتربه اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می‌رساند جهت اطلاع از   برنامه هفتگی و تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400 مقطع کارشناسی  به بخش آموزشی: دوره کارشناسی ---- برنامه هفتگی نیمسال دوم 1401-1400مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز رسانی 10 بهمن)  و تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مقاطع مختلف تحصیلی    مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها