اخبار و رویدادها

برنامه و تقویم آموزشی

برنامه و تقویم آموزشی


 

 ***************************************************************************************************

 

 ***************************************************************************************************

 

جدول کلاس بندی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال اول تحصیلی 4011  ساختمان جدید دانشکده برق. (به روز زسانی 23 شهریور)

جدول کلاس بندی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال 4002 ساختمان جدید دانشکده برق. (به روز زسانی 13 فروردین)

 

 ***************************************************************************************************

برنامه هفتگی نیمسال دوم 01-1400 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز زسانی 13 فروردین)

برنامه هفتگی نیمسال دوم 01-1400 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(به روز رسانی 10 فروردین  1401)

 

   ***************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :