اخبار و رویدادها

برنامه و تقویم آموزشی

برنامه و تقویم آموزشی


 

*****************************************************************************************************************

 برنامه تحصیلات تکمیلی نیمسال 3991 به روز رسانی در 21 دیماه 99 

 

*****************************************************************************************************************

پیش نویس برنامه هفتگی نیمسال دوم 99-98 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(26 بهمن 98)

 

**********************************************************************************************************************

 برنامه هفتگی نیمسال اول 99-98 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(20 شهریور 98)  

 

**********************************************************************************************************************

برنامه هفتگی نیمسال دوم 98-97 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر( 7 بهمن 97)

 

**********************************************************************************************************************

برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  (تحصیلات تکمیلی)  در نیمسال اول 98-97 (به روز رسانی در تاریخ 26 شهریور)

 

**********************************************************************************************************************

 

برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (کارشناسی ارشد) در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

 

*****************************************************************************************************************

آدرس کوتاه :