اخبار و رویدادها

برنامه و تقویم آموزشی

برنامه و تقویم آموزشی


enlightenedجدول کلاس بندی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال 4002 ساختمان جدید دانشکده برق. (به روز زسانی 13 فروردین)

جدول کلاس بندی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال 4002 ساختمان جدید دانشکده برق.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailبرنامه هفتگی نیمسال دوم 01-1400 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز زسانی 13 فروردین)

برنامه هفتگی نیمسال دوم 01-1400 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(به روز رسانی 10 فروردین  1401)

برنامه هفتگی نیمسال دوم 01-1400 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(به روز رسانی 6 اسفند 1400)

 

   ***************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :