نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه گرنت فناوری جوانه (حمایت مالی بلاعوض) - دستیابی به MVP

برنامه گرنت فناوری جوانه (حمایت مالی بلاعوض) - دستیابی به MVP


پارک‌های علم و فناوری به عنوان نهادهای عمومی و دولتی و در پاسخ به نیاز ایجاد زنجیره یکپارچه میان تحقیق، فناوری و توسعه ایجاد شدند. شکاف میان ایده‌های علمی، تحقیقاتی و محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه مبین ضرورت شکل گیری و توسعه فضاهایی به منظور هم افزایی دانشگاه، صنعت و نهادهای حامی خصوصی و دولتی می‌باشد. پارک‌ها و مراکز رشد متناسب با نیازهای صنعت و جامعه، فناوری‌ها، نوآوری‌ها و کارآفرینان را برای بهبود و ارتقای سطح اجتماعی افراد جامعه حمایت می‌نمایند.

از طرفی توجه به تجاری سازی دستاوردهای علمی، ثروت آفرینی و ارزش آفرینی ملی، از ارکان اصلی شکل‌گیری دانشگاه نسل سوم، دانشگاه پاسخگو، دانشگاه کارآفرین و دانشگاه جامعه محور محسوب می‌شوند. اگرچه عدم پشتیبانی مالی مناسب را نمی‌توان علت اصلی عدم ارتقا دانشگاه‌های فعلی به دانشگاه نسل سوم دانست ولی می‌توان ادعا کرد که تأمین منابع لازم در یک سازوکار مناسب، نقش به سزایی در شکل گیری این جریان در سطح ملی خواهد داشت. در راستای عملیاتی کردن هدف مذکور،"برنامه گرنت فناوری جوانه" با راهبری و هدایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف به عنوان نهاد مجری ملی، و با استفاده از بودجه تخصیصی سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی شده است.

معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف،" برنامه گرنت فناوری جوانه" را با همکاری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز و مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع به عنوان سازمان‌های حامی با هدف حمایت از پایان نامه / رساله‌ها در همه حوزه‌ها به ویژه سه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت نفت و صنایع مختلف دفاع (هوا، زمین و دریا) برنامه ریزی نموده است. " گرنت فناوری جوانه" بستری برای حمایت مالی (بلاعوض) از پایان نامه‌ها / رساله‌های در راستای دستیابی به محصول اولیه یا دستیابی به MVP می‌باشد. در حال حاضر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز در این طرح به عنوان پارک مجری فعالیت دارد.

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.