اخبار و رویدادها

برگزارکنندگان و کمیته‌های برگزاری

برگزارکنندگان و کمیته‌های برگزاری


برگزارکنندگان و کمیته‌های برگزاری

دکتر محمود کمره ای

رئیس کمیته برگزاری

دکتر شاهرخ فرهنگی

قائم مقام رؤسای کمیته برگزاری

دکتر حسن منصف

دبیر مراسم نکوداشت

دکتر بابک نجار اعرابی

دبیر کمیته انتشارات و اطلاعات

دکتر فرخ امینی‌فر

دبیر کمیته یادمان‌ها

دکتر هشام فیلی

دبیر کمیته فناوری اطلاعات

دکتر مسعود اسدپور

دبیر کمیته شبکه‌های اجتماعی

محمدرضا تقی دخت

دبیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات

محمد علییاری

مدیر هماهنگی و پشتیبانی
آدرس کوتاه :