اخبار و رویدادها

برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری (اردیبهشت 97)

برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری (اردیبهشت 97)


دانشجویان محترم دکترای برق و کامپیوتر جهت دریافت برنامه آزمون جامع اردیبهشت 96، (بیست و چهارم، بیست و پنجم و بیست و ششم اردیبهشت) فایل پیوست را مطالعه نمایید.

از دانشجویان محترم خواهشمند است که لطفاً در اتاق جلسات ساختمان قدیم  واقع در طبقه اول جنب آموزش ت.ت دانشکده  حضور به هم رسانند و زمان شروع امتحانات جامع رأس ساعت  8:45 در روزهای تعیین‌شده برگزار و به مدت 2 ساعت وقت امتحان می‌باشد. امتحانات به‌صورت کتاب بسته و فقط درصورتی‌که استاد درس بالای برگه عبارت "کتاب‌باز " را قید نماید مجاز هستند.

 

 

آدرس کوتاه :