اخبار و رویدادها

برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری اسفند 1397

برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری اسفند 1397


برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری اسفند  1397

دانشجویان محترم دکترای برق و کامپیوتر جهت دریافت برنامه آزمون جامع دکترا اسفند 97 که در در تاریخ های (19و20 و21 و22  ) اسفند  ماه 1397در دانشکده برگزار می گردد  فایل پیوست را مطالعه نمایید.

از دانشجویان محترم خواهشمند است لطفا" از ساعت  8:15 در اتاق 804 ساختمان  شماره 2 واقع در طبقه هشتم   حضور بهم رسانند و زمان شروع امتحانات جامع راس ساعت  8:30 صبح در روزهای تعیین شده بر گزار و به مدت 2 ساعت وفت امتحان می باشد .امتحانات بصورت کتاب بسته و فقط درصورتیکه استاد درس بالای برگه عبارت "کتاب باز " را قید نماید مجاز هستند .

آدرس کوتاه :