اخبار و رویدادها

برگزاری امتحان جامع قبل از زبان عمومی- غیر ایرانی-13/02/95

برگزاری امتحان جامع قبل از زبان عمومی- غیر ایرانی-13/02/95


enlightened   دانشجویان  محترم دکترای غیر ایرانی enlightened

 

   لطفا جهت آگاهی از آیین نامه ها و فرمها به قسمتهای مربوطه در همین سایت مراجعه فرمایید. 

 

    خبر جدید راجع به آیین نامه آزمون جامع ویژه غیر ایرانی ها در قسمت

 

      آیین نامه ها موجود می باشد. لطفا مطالعه فرمایید( مشمولین جامع )

آدرس کوتاه :