اخبار و رویدادها

برگزاری بیست و نهمین جشنواره پژوهش

برگزاری بیست و نهمین جشنواره پژوهش


بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه در آذرماه سال جاری برگزار خواهد گردید.

 

 

لطفا دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم که مایل هستند در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شرکت نمایند مطالبق دستورالعمل مربوطه مدارک خود را به کارشناس پژوهشی دانشکده خانم کوثری kowsari@ut.ac.ir ارسال نمایند. "

آدرس کوتاه :