اخبار و رویدادها

برگزاری"دوره فشرده ارگونومی شناختی"

برگزاری"دوره فشرده ارگونومی شناختی"


 پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزاری "دوره فشرده ارگونومی شناختی" را در تاریخ 23 الی 27 تیر ماه برگزار می‌نماید.

همکاران و یا دانشجویان علاقه‌مند تمایل به شرکت در این دوره را دارند، با توجه به ظرفیت محدود لازم است ضمن برقراری تماس با تلفن‌های قید شده در هنگام ثبت نام نیز  هماهنگ نمایند که از دانشکده برق و کامپیوتر تماس می گیرند. 

آدرس کوتاه :