اخبار و رویدادها

برگزاری دوره ۱۰ ماهه برای دانشجویان کارشناسی ارشد

برگزاری دوره ۱۰ ماهه برای دانشجویان کارشناسی ارشد


از دانشجویان علاقمند به شرکت در دوره ۱۰ ماهه تحصیل در دانشگاه مالاردالن سوئد (با امکانDouble  Degree  و ظرفیت ۲ نفر) برای دوره ۲۰۲۱/۲۰۲۲ دعوت می شود مدارک مورد نیاز را حداکثر تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ جهت بررسی به  kargahi@ut.ac.ir ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز

 

 

آدرس کوتاه :