اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان"الکترونیک منعطف بر پایه سیلیکون و مواد آلی"

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان"الکترونیک منعطف بر پایه سیلیکون و مواد آلی"


برگزاری سخنرانی علمی Prof.Tayeb Mohamed-Brahim

  با عنوان"الکترونیک منعطف بر پایه سیلیکون و مواد آلی"

سخنرانی علمی با عنوان "Silicon and Organic based flexible Electronics" ( الکترونیک منعطف بر پایه سیلیکون و مواد آلی ) مرتبط با گرایش افزاره‌های نیمه هادی روز یکشنبه ۲۳ / ۰۲/‏۹۷ از ساعت 10 الی 13 در اتاق 804 ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :