اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای بابک بهاری

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای بابک بهاری


سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای بابک بهاری

سخنرانی‬ علمی توسط جناب آقای بابک بهاری با عنوان 

Topological Photonics Light Sources

مرتبط با شاخه IEEE روز یکشنبه ۱۶/‏۱۰/‏۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در اتاق ۸۱۴ ساختمان شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :