اخبار و رویدادها

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر احسان افشاری

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر احسان افشاری


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای  دکتر احسان افشاری

 سخنرانی علمی جناب آقای  دکتر احسان افشاری با عنوان:

How to Craft and Deliver Your Message

در تاریخ ۲۲ خرداد ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در اتاق ۸۰۴ شماره 2 دانشکده برق و کامپیوتر  برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :